České Fórum
http://ceskeforum.com/

Akcie a krach/insovlence/bankrot banky?
http://ceskeforum.com/viewtopic.php?f=140&t=15888
Stránka 1 z 1

Autor:  lso [ pát 16. čer 2023 16:52:32 ]
Předmět příspěvku:  Akcie a krach/insovlence/bankrot banky?

Co se stane, když zkrachuje banka, přes kterou jste koupili cenné papíry / akcie?

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP.cz):

Citace:
banky jsou povinné vést majetek klientů odděleně od majetku svého, právě pro případ, že by k něčemu takovému došlo. V případě krachu (insolvence) banky, by byl soudem na návrh ČNB jmenován správce majetku, se kterým by následně bylo možné vyjednat převod cenných papírů k jinému účastníkovi (do jiné banky).


Jiná instituce uvedla:
Citace:
Zákazník by měl uplatňovat svá práva na vydání majetku u insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry, neboť dle § 132 odst. 1 ZPKT majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty obchodníka s cennými papíry a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry, tak je insolvenční správce povinen jej bez zbytečného odkladu vydat. Způsob takového vydání insolvenčním správcem pak nejspíše bude vyžadovat též spolupráci s Vaším novým obchodníkem s cennými papíry, v závislosti na konkrétní situaci.

V případě, že vzájemně zastupitelné investiční nástroje nepostačují k uspokojení všech zákazníků, tak budou zákazníci v poměrné výši uspokojeni takovým množstvím investičních nástrojů, resp. výsledkem jejich zpeněžení, v souladu s § 132 odst. 2 ZPKT.

Teprve v takové výši, v jaké nemohl být zákaznický majetek vydán zákazníkovi, se stává pohledávkou zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry pro účely insolvenčního řízení, přičemž přihlášku této pohledávky do insolvenčního řízení za zákazníka podává insolvenční správce (viz § 132 odst. 4 ZPKT). Náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFOCP) se poskytuje právě za majetek zákazníka, který mu nemohl být vydán (viz § 130 odst. 7 ZPKT), a to ve výši 90 %, nejvýše v korunové částce odpovídající € 20 000 (viz § 130 odst. 9 ZPKT).

Podrobnosti k uspokojování pohledávek GFOCP u jednotlivých obchodníků s cennými papíry v úpadku, resp. postup pro přihlášení nároků na náhradu u GFOCP, lze nalézt na webové stránce http://www.gfo.cz.

Jakékoli pohledávky zákazníka, které výše uvedeným postupem nebyly uspokojeny, jsou dále uspokojovány jako pohledávky v rámci insolvenčního řízení, tedy již nedochází k uspokojení formou vydání investičních nástrojů, ale peněžitým plněním v závislosti na zpeněžení aktiv obchodníka s cennými papíry v souladu s pravidly v insolvenčním zákoně.

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/